Hizmet Sözleşmesi


Kanyon Bilişim web tasarım firmasından yapılan hizmet satışlarında hakların korunması için hizmet sözleşmesi yapılmaktadır.

Madde 1 – TARAFLAR Bir tarafta KANYON BİLİŞİM – ASLI YAPICI (Kısaca KANYON olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ……………………........................................................................................................adresinde mukim ..................................................................................................................................... (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır. 


Madde 2 – KONU 

İşbu sözleşme MÜŞTERİ ’in iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu Web Tasarım Projesinin KANYON tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır. 

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. 
3.3 MÜŞTERİ, KANYON tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının KANYON ’ye ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder. 
3.4 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, , KANYON  ‘nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. 

Madde 4 – KANYON’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1 KANYON, MÜŞTERİ ’in tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla yükümlüdür. 
4.2 KANYON, MÜŞTERİ ’ye sağladığı hizmet ile ilgili bir yedek dosya göndermekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin tasarım üzerinde yapacağı düzenlemelerden ve sunucu kaynaklı problemlerden doğacak sorunlardan KANYON sorumlu değildir. 
4.3 KANYON, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. 
4.4 KANYON, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder. 
4.5 KANYON, MÜŞTERİ tarafından talep Site içeriğinde kullanılmak üzere teslim ettiği video, resim ve yazıların telif hakkının MÜŞTERİ ’e ait olduğunu, bu bilgilerin hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder. 

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ 

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin teslim süresi 7 (iş günü) gün olarak belirlenmiştir, süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir. 
5.2 Hizmet bedeli KANYON tarafından ..................... KDV DAHİL olarak belirlenmiştir. 
5.3 Hizmet bedeli’nin yarısı işe başlanmadan önce MÜŞTERİ tarafından Fatura Karşılığı KANYON’ye ödenecektir. 
5.4 Ödemelerin yapılmaması durumunda, KANYON taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir. 
5.5 MÜŞTERİ’nin projeden vazgeçmesi durumunda KANYON tarafından proje için yapılan masraflar + hizmet bedelinin %50 kesilerek kalan tutar 7 (iş günü ) gün içinde iade edilecektir.

Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ 

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6(altı) maddeden ve 2(iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme ….. /....../....... tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir. 

KANYON BİLİŞİM – ASLI YAPICI 
Tel: +90(212) 951 19 97
Gsm: +90(553) 944 57 77 
E-mail: info@kanyonbilisim.com 
Adres: Orta Mah. Numunebağı Cad. No:52 Bayrampaşa / İSTANBUL

arka plan