B2B Nedir? B2C Nedir? B2B ve B2C Arasındaki Fark Nedir?

B2B Nedir? B2C Nedir? B2B ve B2C Arasındaki Fark Nedir?

E-Ticaret

İş hayatında çok önemli iş modelleri yer almaktadır, yanı sıra B2B ve BC2 en gözde iş modelleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

B2B Nedir? B2C Nedir? B2B ve B2C Arasındaki Fark Nedir?

Bilindiği üzere iş hayatı oldukça fazla rekabet içeren bir ortamdır. Dolayısıyla da şirketler çeşitli modeller kullanarak yükselmeye çalışmaktadır. Şirketi sahibi olan her insanın B2B ve B2C iş modellerini bilmesi gerekmektedir.

B2B (Business to Business) Nedir?

“Business to Business”, Türkçe olaraksa “Şirketten Şirkete” kavramı, şirketlerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri pazarlama ya da satış uygulamalarını ifade eden bir kısaltma olarak karşımıza çıkmaktadır. B2B alanında faaliyet gösteren şirketler, en temelde birbirlerinin sunduğu hizmetleri iyileştirme prensibi ile çalışmaktadır. B2B iş modelinin ortaya çıktığı en önemli noktalar;

Hammadde Açısından Ticaret: Bir işletme, üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu ürünleri başka bir işletmeden tedarik etmektedir. 
Çeşitli İş Birlikleri: Bir işletme, kendi yetkinliğinin yetersiz kaldığı bir noktada başka bir işletmeden destek almaktadır.
Toptancılık ve Perakendecilik: Bir işletme, ürünlerini toptan olarak perakende satış yapan bir işletmeye satmaktadır.
biçiminde sıralanmaktadır.

B2C (Business to Consumer) Nedir?

“Business to Consumer”, Türkçe olaraksa “Firmadan Tüketiciye” kavramı şirketlerin tüketicilerle direkt olarak kurduğu ticari ilişkiyi açıklayan ifade eden bir kısaltmadır. Bireysel yapılan bütün alışverişler, B2C iş modeli kapsamında yer almaktadır. B2C iş modeli, bugünün şartlarında iki farklı biçimle uygulanmaktadır. Bu uygulamalar;

Sanal pazar yerleri, bugünkü koşullarda B2C iş modelini rahatlıkla inceleyebileceğimiz örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. E-ticaret, her geçen gün etki alanını büyük bir hızla daha geniş seviyelere getirmektedir. Tedarikçilerden alınan ürünleri üzerine kar payı koyarak son kullanıcıya satan sanal alışveriş mağazaları, ödeme alma kısmında sanal pos sistemini kullanmaktadır. 

İkinci uygulama, üretici firmanın ürünlerini kendi sanal mağazası üzerinden son kullanıcılara satıyor olmasıdır. Bu iş modelinde, üretici firma ürünlerini fabrika çıkış fiyatıyla satışa sunmaktadır ve arada herhangi bir aracı sanal alışveriş mağazası söz konusu olmamaktadır.

B2B ve B2C Arasındaki Fark Nedir?


Bu iki iş modelini birbirinden keskin çizgilerle ayıran birkaç fark bulunmaktadır. Mesela, B2B alanında müşteriler ürünü daha çok mantıksal fayda açısından değerlendirmektedir. Ancak B2C müşterileri ürünleri duygusal fayda açısından değerlendirme süzgecinden geçirmektedir.

Yine B2B alanında müşterilerin bir ürünü tekrar satın alma ihtimali oldukça yüksektir. Bunun aksine B2C iş alanında bir ürünün tekrar satın alınması çok daha düşük bir ihtimaldir.
Son olarak B2B alanında ürünlerin fiyatları ya da teslim edilme koşulları pazarlığa oldukça açıktır. Bunun tam tersi olarak B2C alanında taahhüt edilen şartlara uymak bir zorunluluktur. Taksit ya da pazarlık imkansızdır ve teklif dahi edilememektedir. Bu durum bize B2B iş modelinin ödeme konusunda daha esnek yapılı, B2C modelininse daha sıkı olduğunu kanıtlamaktadır.


Tarih: 26-12-2022 Yazar: Kanyon Bilişim

Benzer yazılar

Önceki Yazı

Sanal Pos Nedir?