Web Yazılım

API (Application Programming Interface), bir yazılım sistemi veya uygulamasının diğer yazılım sistemleri veya uygulamalarıyla nasıl etkileşim kuracağını belirten bir takım kurallar ve protokoller bütünüdür.

API, bir yazılım sistemi veya uygulamasının içinde bulunan veri ve işlevlerine diğer yazılım sistemleri ve uygulamaları tarafından erişilebilir hale getirilmesine yardımcı olur. Bu sayede, farklı yazılım sistemleri ve uygulamalar birbirleriyle etkileşim kurarak, birbirlerine veri ve işlevlerini paylaşabilirler.

 API, genellikle bir web servisi olarak sunulur ve diğer yazılım sistemleri ve uygulamalar tarafından HTTP istekleri aracılığıyla çağrılır. Bu istekler sonucunda, API tarafından belirli bir veri veya işlev geri döndürülür. API kullanımı, yazılım sistemleri ve uygulamalar arasında etkileşim kurulmasını ve veri paylaşımını kolaylaştırır ve bu sayede değişik yazılım sistemleri ve uygulamaların birbirleriyle entegrasyonu mümkün hale gelir.

API Kullanım Alanları

  1. Web servisleri: Web servisleri, internet üzerinden ulaşılabilen yazılım sistemleridir ve genellikle bir API aracılığıyla çağrılırlar. Web servisleri, diğer yazılım sistemleri ve uygulamaların veri ve işlevlerine erişim sağlar ve bu verileri ve işlevleri kullanıcıya sunar. Örneğin, bir hava durumu uygulaması, hava durumu verilerine erişmek için bir hava durumu web servisini çağırarak bu verilere erişebilir.

  2. Mobil uygulamalar: Mobil uygulamalar, genellikle bir API aracılığıyla çeşitli veri ve işlevlere erişir. Örneğin, bir mobil rehber uygulaması, kullanıcının telefon numarasını arama yaparken arama verilerini bir telefon operatörünün API'sine gönderebilir. Bu sayede, mobil uygulama, telefon operatörünün veri ve işlevlerine erişim sağlar ve bu verileri ve işlevleri kullanıcıya sunar.

  3. Veri entegrasyonu: API kullanımı, farklı veri kaynakları arasında veri entegrasyonu sağlar. Örneğin, bir şirketin muhasebe sistemi ile satış sistemini birbirine entegre etmek isteyebilir. Bu durumda, şirket muhasebe sistemini ve satış sistemini birbirine bağlamak için bu iki sistemin API'sini


Tarih: 07-01-2023 Yazar: Kanyon Bilişim

Benzer yazılar